Dệm Hội Chân Dài 7 Fashion Show 2013

Kiki Phan chọn để Dệm Hội Chân Dài 7 Fashion Show 2013

Kiki Phan đã được lựa chọn cho bộ sưu tập của phụ nữ tại các Dệm Hội Chân Dài 7 Fashion Show vào ngày 20 Tháng Năm 2013. Chương trình là sự kiện thời trang lớn nhất tại Việt Nam, hàng năm tổ chức theo mô hình hàng đầu Việt Nam cơ quan Venus.

Chủ đề năm nay là New York. Kiki Phan tạo ra thiết kế phản ánh sự tinh tế quốc tế của Manhattan. Bộ sưu tập, có nhãn Giấc mơ Touch, được trình diễn bởi hàng đầu Việt Nam và mô hình quốc tế, trong đó có Minh Triệu và siêu mẫu Ngọc Oanh. Chương trình đã được đáp ứng với đánh giá tích cực của các phương tiện truyền thông Việt Nam, vỗ tay theo phong cách và ân điển của thiết kế.

Leave a Reply


Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube